31. számú KÖRLEVÉL
2007. március – 5767 Adar


Kedves Barátaink!

Az elmúlt év nem szűkölködött megpróbáltatásokban, de végül is megerősödve jutottunk túl mindenen.

"Minden jó, ha a vége jó..."

Néhány nappal a 2006. július közepére tervezett Herzl-napi rendezvény előtt váratlan csapás esett ránk, majdnem a szó legszorosabb értelmében. A második libanoni háború kitörését jelző rakétatűz az előkészületek kellős közepén találta el városunkat, Cfátot. ĺgy történt, hogy a Múzeum történetében először bezártuk a kaput, elhalasztva a Herzl-napot.

A háború befejeztével megnyugodva láttuk, hogy a Múzeum és személyzete sértetlenül vészelték át a nehéz hónapot. Jelentős anyagi kár adódott azonban a turisztikai szezon várt bevételeinek elmaradásából.

Visszatérve úgy határoztunk, hogy a Herzl-napi rendezvényt Szukot félünnepe alatt tartjuk meg. Utólagosan ez annyira sikeres időpontnak bizonyult, hogy az igazgatóság megszavazta állandósítását.

A rendezvény ezúttal a Holocaust utáni generációk szerepével foglalkozott a szellemi örökség megőrzésében. Kellemes meglepetésünkre, több, mint 600-an vettek részt az eseményen. Örömmel figyeltük barátaink gyerekeinek és unokáinak érdeklődését, lelkesedését.

Köszönetünk mindenkinek, aki segített és részt vett a szervezésben és különösen az előadóknak: Aharon Zeevi Farkas tart. tábornoknak, Zahava (Leitner) Kor és Suzanne Adam írónőknek, David Leitnernek, Oliver Deutsch zongoraművésznek és dr. Gyenge András nagykövet úrnak, aki köszöntötte a közönséget. Köszönetünk a Révész családnak az évi ösztöndíj átadásáért szüleik, dr. Mordecháj és dr. Thea Révész emlékére, valamint Ajala Révész-Szimchoninak a kisebb gyerekek foglalkoztatásáért az ünnepi sátorban.

A képen: prof. Chana Jablonka, történész, kuratóriumunk elnöke.

Következő Herzl-napi rendezvényünk

...2007. október elején lesz megtartva, témája: a magyarajkú zsidóság hozzájárulása Izrael Államának építéséhez, megalapításának jövőre eső 60. évfordulója alkalmából (két évre tervezett téma első része). Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Megindult az újabb generációk tevékenysége

2006/7 telén beindítottuk a főleg a Holocaust utáni generációknak szóló programsorozatot. Az előkészítő találkozón szó esett az újabb generációk szerepéről a Múzeum fejlesztésében. Chava Lustig (a képen) bemutatta a Múzeum néhány "kincsét" a hozzájuk fűződő történetekkel.

"A magyarajkú zsidóság öröksége" c. sorozatban e sorok írásáig két találkozó zajlott le. Az első találkozó vendége Karmit Gáj ismert író- és riporternő volt (a képen Roni Lustiggal). "Utazás Jád Chánába" c. könyve kapcsán elmesélte kibuc-alapító szülei és mozgalmi társaik történetét.

A második találkozón Gáj Raz fényképész, kurátor bemutatatta Izrael történetének válogatott pillanatait magyar-zsidó fényképészek lencséjén keresztül.

A további találkozók a sorozatban:

Az évi közgyűlés (Tel-Aviv, 2006, dec. 13.)

Az alapítvány találkozója megható megemlékezéssel nyílt Mose Alpan z”l volt kuratóriumi elnökre. Családtagjai, barátai Eli Netzer és Efra Agmon, valamint Josef Lustig, a Múzeum igazgatója, felidézték Mose Alpan alakját és közérdekű munkásságát, különös tekintettel a Holocaust alatt Magyarországon végzett életmentő tevékenységére a földalatti cionista mozgalom keretében.

A közgyűlést prof. Chana Jablonka kuratóriumi elnök nyitotta meg összefoglalójával, majd Josef Lustig igazgató ismertette az elmúlt év tevékenységét. Ezt követte a vezetőség megválasztása és a pénzügyi beszámoló. Az alapítvány soraihoz, nagy örömünkre, fiatalabb tagok is csatlakoztak.

"Az alma nem esik messze a fától"

Roni Lustig, az igazgatóság második generációja, teljes erőbevetéssel dolgozik a Múzeum fejlesztése érdekében. Amikor dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter úr a nagykövetségi fogadás során váratlanul miniszteri elismerésben részesítette, ismerősnek tűnt a helyzet. Nem ok nélkül, hiszen csak két évvel korábban adta át Hiller miniszter úr, akkor is meglepetésként, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét Roni szüleinek, Chava és Josef Lustignak, akik a Múzeumot alapították és igazgatják önkéntesen immár 20 éve.

"Mesélő kiállítás"

A Múzeum állandó kiállítása egy tárlatvezetési magyarázó rendszerrel bővült. A látogatók bármikor önállóan, gombnyomásra meghallgathatják a kiállítási tárgyakhoz fűződő történeteket, magyarázatokat az általuk választott nyelven (héberül, angolul vagy magyarul). Természetesen továbbra is fennáll a személyes tárlatvezetés lehetősége, ha igényt tartanak rá.

A média tükrében


Új szobával bővült tevékenységi terünk

A szomszédos épületben átalakítottunk egy szobát, mely most csoportok fogadására és foglalkoztatására szolgál. A szoba különleges dekorációja, mely tükrözi a Múzeum hangulatát, Ajelet Salgi kurátor és Ruti Gilad pedagógiai felelős odaadó munkájának gyümölcse. A látogatásra érkező iskolás csoportokat sok szeretettel és számos pedagógiai foglalkoztatással várjuk, közöttük: "Félbeszakított gyerekkor", "Életet menteni minden veszéllyel szemben", "Tibi nagypapa bőröndje", "Zsidó cserkészek Túra-tekercse".
A képen: cfáti iskolások a Múzeumban. Fotó: Joszi Zeliger.

Külföldi kapcsolataink

A köszönet kijár...

...mindannyuknak, kedves barátaink, akik támogatják tevékenységünket. Az Önök segítsége, tárgyi és pénzbeli adományai nélkül Múzeumunk nem tudna fennállni és tovább fejlődni.

Külön köszönet illeti az alábbi közéleti szerveket:

"Kóstoló" idén kapott tárgyainkból


Búcsúztatjuk a Múzeum azon barátait,
akik az elmúlt évben távoztak az élők sorából
és részvétünket küldjük családaiknak.
Emlékük legyen áldott.

Köszönettel tartozunk…

MINDANNYIUKNAK SZÍVBÉLI KÖSZÖNETÜNKET
ÉS ÜNNEPI JÓKĺVÁNSÁGAINKAT KÜLDJÜK!

TAGSÁG-MEGÚJĺTÁS

Kérjük, járuljanak hozzá a Múzeum fenntartásához és fejlesztéséhez lehetőségeik és bőkezűségük szerint!
Josef Lustig
Múzeumigazgató
 
Prof. Chana Jablonka
Kuratóriumi elnök