Bepillantás az ultraortodox világba - egy jeruzsálemi séta benyomásai


Péntek dél, a jeruzsálemi ultraortodox negyed nyüzsög, mindenki siet, vásárol, alkudozik, teli kosarakat cipel. A szombat közeledik, még el kell menni a kalapüzletbe lekeféltetni a kalapot. Sokgyermekes családok nagy zacskókban veszik a pattogatott kukoricát, ez itt a kedvenc csemege.

Ebben a felfordulásban mászkálnak kíváncsiak is. Csodálkozva nézik az szokatlan, számukra idegen életmenetet. A levegőben édes szombati kalácsok és húsleves szaga. Körös-körül csak jiddis beszédet hallani. Könnyen el lehet itt képzelni, hogy nézett ki a zsidó kisváros száz-egynéhány évvel ezelőtt.

A kíváncsiak mi vagyunk, a csoport és útmutatónk, Eszter Száád. Meg akarjuk ismerni és érteni ezt a világot. A negyed közepén érdekes találkozó vár ránk. Jechezkel Lefkovits rabbi, a "Batej Ungarin" közösség és a "Kolel Somrej Chomot" tanintézet titkára kedvesen fogad bennünket, rövid bepillantást engedve világukba. A találkozás végén több kérdéssel maradunk, mint válasszal, de az elvet megértettük: az ultaortodox közösség magán belül akar maradni, megőrizve a steitel (kelet-európai zsidó kisváros) hangulatát, ahol minden megvan, ami egy szigorúan vallásos zsidónak szükséges: imaházak és vallásos tanintézetek, segélyző szervezetek és piacok.

A magyar pontot illetően: a "Batej Ungarin" minden lakosa magyar leszármazású. A közösség a XIX. század végén alapult Kátáv Szofer rabbi (Chatam Szofer híres rabbi fia) tanítványai által. Legtöbb tagja a "Toldot Aharon" chaszid csoporthoz tartozik és nem vesznek fel a közösségbe olyanokat, akik nem tudják bebizonyítani, hogy szüleik vagy nagyszüleik Magyarország lakosai voltak. Ez egy jól szervezett közösség, mely fenntartását nagyrészt külföldi magyar származású adományozóknak köszönheti.

A nagy sikert arató sétát a Cfát városában működő Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma szervezte egy különleges előadás-sorozat keretében, melynek célja az újabb nemzedékek (dor hemsech) megismertetése a magyar származású izraeliek sokarcú életével és társadalmi szerepével.
Fényképezte: Tomi Junger